Birma jest krajem, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Jest to jedno z największych państw, które znajdują się w regionie Azji południowo-wschodniej. Wspomniane państwo podlega dynamicznym przeobrażeniom po długim okresie wojskowej dyktatury. Krajobraz Birmy jest silnie zróżnicowany. Z jednej strony napotkać tu można wykonane z rozmachem świątynie buddyjskie, natomiast z drugiej strony pełno jest tu pozostałości z okresu kolonizacji. Ponadto, Myanmar pełen jest zakątków, w których króluje dziewicza przyroda, a ingerencja człowieka jest nadal znikoma.

Myanmar jest przede wszystkim państwem, w którym mieści się imponująca ilość różnorakich miejsc kultu wyznawców buddyzmu. Jednym z takich miejsc jest kompleks Kuthodaw. Kompleks ten składa się z 729 kaplic, gdzie na białych tablicach umieszczono teksty pierwotnego kanonu buddyjskiego zwanego Tripitaki. Dla tych, którzy rozmyślają nad tym, jakie niespodzianki kryje w sobie Birma wycieczki są znakomitym rozwiązaniem, które pozwala na dokładną eksplorację rzeczonego regionu.