finanse (6)Pojawienie się każdej nauki ma za zadanie przyczynić się do rozwoju, nie tylko tego jednostkowego, ale także całych społeczeństw.

Ekonomia rozwoju ma bardzo ważne zadanie. Jej obszarem zainteresowań jest wpływ nowych technologii i rozwiązań na wzrost gospodarczy i polepszenie dobrobytu mieszkańców danego rejonu czy kraju.
Ekonomia rozwoju jest także zainteresowana badaniem i analizowaniem, a także odpowiedzią na pytanie dlaczego część krajów jest wysoko rozwinięta technologicznie a inne nie, dlaczego niektóre są biedne a inne nie.

Jej zdaniem rozwój gospodarczy ten ilościowy i jakościowy wymaga rozwoju kapitału ludzkiego, to na nim zasadza się sukces gospodarczy.
Ekonomia rozwoju wskazuje na to, co można poprawić, na jakich aspektach skoncentrować swoją uwagę. Może na poprawie infrastruktury, bezpieczeństwa, a może na higienie pracy.
Warunki wzrostu gospodarczego i rozwoju są używane w tym wypadku jako zmienne.

Wielu ekonomistów sugeruje, że każdy kraj powinien starać się
o modernizację i industrializację w celu osiągnięcia rozwoju gospodarczego.