Kancelaria Notarialna Krakow (4)Zrzeczenie się dziedziczenia po osobie, która jeszcze żyje,wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Ta sama forma przewidziana jest w przypadku, gdy chcemy odwołać wcześniejsze zrzeczenie się dziedziczenia. Duże znaczenie ma fakt, że w przypadku, gdy dojdzie do spadkobrania, nastąpi fikcja prawna, w świetle której będziemy traktowani jak osoby, które nie dożyły otwarcia spadku. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam w sporządzeniu skutecznego aktu notarialnego. Takie dokumenty niezwykle często występują w obrocie, ponieważ niejednokrotnie bylibyśmy zmuszeni dziedziczyć spadek, w którego skład wchodziłyby same długi. Dzięki instytucji wyłączenia siebie od dziedziczenia po naszym bliskim, możemy zrezygnować z odpowiedzialności za długi. Do niedawna w przypadku, gdy nie złożyło się przed sądem oświadczenia w przypisanym terminie, odpowiadaliśmy bez ograniczenia całym swoim majątkiem za długi spadkowe. Obecnie w takiej sytuacji odpowiedzialność ogranicza się do wartości stanu czynnego spadku.