Klasztor Cozia, to najpiękniejszy obiekt sztuki sakralnej w Rumunii. Został on wybudowany w dolinie rzeki Olt. Klasztor został wybudowany na polecenie hospodara Mirczy Starego, który został również jego głównym fundatorem. Detal kamienny jak również freski, są zachowane w stanie praktycznie idealnym. Dzięki temu turystyka sakralna zyskała jeszcze jedno miejsce, które należy dopisać do listy obowiązkowych punktów do zwiedzania. Cozia jest miejscem, do którego rokrocznie udają się tłumy rumuńskich pielgrzymów. Wizytę w Cozii warto połączyć ze zwiedzaniem Bukaresztu, na terenie którego Żydzi wyznania chasydzkiego i sefardyjskiego wybudowali liczne synagogi. Okolice Bukaresztu bogate są także w liczne cerkwie. Do najbardziej znanych zaliczana jest monumentalna cerkiew Sfantul Gheorghe Nou. Została ona ufundowana i wybudowana z polecenia Dominicii Marii. Była ona żoną wybitnego rumuńskiego męża stanu – hospodara Konstantyna Brancoveanu. Hospodar przejawiała także niezwykle ekscentryczne zamiłowanie do sztuki.