Siłownie dla niepełnosprawnych powstały głównie po to by umożliwić wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych i rehabilitacyjnych. Wiadomo, że w przypadku osób niepełnosprawnych rehabilitacja jest bardzo ważna. Ćwiczenia w siłowni powinny uwzględnić specyficzne wymagania tych osób. Powinny również umożliwić samodzielne wykonywanie ćwiczeń przez osoby poruszające się na wózkach. jest to bardzo ważna inicjatywa dla nowo powstających obiektów, które umożliwiają ćwiczenia niepełnosprawnym ze względu na fakt możliwości aktywnego ćwiczenia. Promuje również likwidację barier uniemożliwiających wspólne spędzanie wolnego czasu, po rzez wspólny kontakt, wspólne ćwiczenia, czyli kontakt społeczny. Należy pamiętać, ze urządzenia do ćwiczeń powinny posiadać certyfikat, a całość powinna być bezpieczna. Warto wychodzić na przeciw  z inicjatywą powstawania nowych obiektów z takim przeznaczeniem. Również na świeżym powietrzu, w parkach lub innych miejscach na terenie lokalnych ośrodków sportowych. Będą one cieszyły się sporym zainteresowaniem.