rp_biznes12.jpgZ internacjonalizacją wszystkich typów przemocy, mającą miejsce od kilku lat, wiążą się zróżnicowane sposoby badania przemocy społecznej. Dieterj Senghaas, przedstawiciel ?kierunku krytycznego” w badaniach nad pokojem zauważa, iż niezależnie od miejsca, jakie dana jednostka zajmuje w społeczności międzynarodowej ? jej bezpośrednie otoczenie nie jest jedyną ramą, w której doświadcza ona różnych manifestacji przemocy. Stąd audytorium, mające bezpośredni lub pośredni kontakt z różnymi zjawiskami światowej przemocy, nie było nigdy tak wielkie. Druga uwaga D. Senghaasa dotyczy coraz częściej wyrażanego sądu, iż przemoc nie redukuje się do manifestacji przemocy bezpośredniej, ale łączy się również z sytuacjami społecznymi, powodującymi, iż ludzie cierpią i umierają z powodu istniejącego porządku społecznego Prowadzone od lat pięćdziesiątych aż do połowy lat sześćdziesiątych studia Senghaas określa jako badania nad przyczynami wojen. Ich inspiracją była przede wszystkim II wojna światowa i ?zimna wojna”. Celem ich było określenie środków zapobiegania, regulowania i ograniczania konfliktów w ramach antagonizmów między Wschodem i Zachodem. Równocześnie, obfitość konfliktów lokalnych mających miejsce po II wojnie światowej ? szczególnie od początku lat sześćdziesiątych ? skłoniła badaczy do porzucenia schematycznych badań nad ,,zimną wojną”, na korzyść badania rzeczywistych warunków rodzących te konflikty.