Transkrypcje wywiadów IDI (1)Duże znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu informacją ma doskonale wykonana transkrypcja wywiadu, który został utrwalony w formie audiowizualnej lub po prostu zapisu samego dźwięku. Niezwykle istotne jest, aby każde słowo zostało zachowane tak jak w oryginale, ponieważ w innym wypadku istnieje możliwość wytoczenia pozwu przez osobę, która udzieliła konkretnego wywiadu i wskutek naruszenia poniosła szkodę majątkową bądź została zniesławiona. Aby mieć pewność, że praca została wykonana należycie, najlepiej zostawić ją osobie, która doskonale się na tym zna i w branży pracuje od wielu lat. Transkrypcje wywiadów IDI powinny być dokonywane przez firmy, które ogromny nacisk kładą na odpowiednim ukształtowaniu słowa pisanego. W ich kodeksie etycznym na pierwszym miejscu powinna się znaleźć dokładność i skrupulatność w każdym calu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której nagranie przedstawia inną treść niż ta umieszczona w ewentualnym stenogramie lub w innym dokumencie wykonanym w formie papierowej.