Jeśli chodzi o różne aktywności fizyczne człowieka, to tą rozwijającą najbardziej duchowo i kulturowo jest niewątpliwie turystyka. Zabiera ona ludzi w podróże po najbardziej niezwykłych miejscach świata. Do zakątków, które fascynują swoim charakterem, czy klimatem. Do miast, które fascynują tradycjami.

Jednym z takich niezwykłych miast jest niewątpliwie Luksor, określany także mianem miasta pałaców. I to właśnie to określenie w skrócie tłumaczy, co takiego niezwykłego ma ono w sobie. W praktyce bowiem znajduje się tu ogromna liczba wspaniałych świątyń, które w starożytności przez obcokrajowców były brane właśnie za pałace.

Turystyka w Luksorze, oprócz tego, że opiera się na wielu zabytkach świątynnych, jest też niezwykle bogatą dzięki ogromnej liczbie posągów, czy krypt. Dzięki temu spacer ulicami tego miasta ma charakter fenomenalny na światową skalę.

Zabytkowy Luksor to także niezwykle szeroko rozbudowana baza turystyczna. Poza tradycyjnymi usługami stanowi ją także organizowanie rejsów po Nilu.