Sztuka uliczna w Austrii – od graffiti do instalacji.

0
27
Rate this post

Sztuka uliczna w Austrii jest bogatym i zróżnicowanym światem,‍ który od ⁣lat inspiruje i ⁤zaskakuje społeczność. ⁢Od ‌tradycyjnego ‍graffiti po nowoczesne instalacje, austriaccy artyści uliczni pozostawiają swój ślad na miejskich ​murach, tworząc fascynujący⁤ pejzaż kulturowy.⁢ Zanurzmy się więc w⁤ tę niezwykłą podróż po ulicach Austrii, gdzie​ sztuka i kreatywność łączą się w jedno magiczne widowisko.

Ogólny przegląd sztuki ulicznej w Austrii

Sztuka⁣ uliczna w Austrii jest zróżnicowana i pełna kreatywności, sięgając od postaci ⁣klasycznego graffiti po nowoczesne instalacje. Mieszanka różnorodnych form wyrazu artystycznego czyni ⁤austriacką ​scenę street artu niezwykle interesującą i dynamiczną.

Niektóre z najbardziej⁣ znanych artystów ⁤ulicznych⁣ w Austrii​ sięgają poza tradycyjne techniki graffiti, tworząc monumentalne muralowę dzieła sztuki na fasadach budynków‍ czy tworząc interaktywne instalacje w przestrzeni miejskiej. Ich prace nie tylko ‌urozmaicają austriacki krajobraz miejski, ale również‍ stawiają pytania i⁢ pobudzają ⁢refleksję.

Początki graffiti​ jako formy wyrazu artystycznego

Sztuka uliczna w Austrii ma ⁣bogatą historię i ewoluowała z podstawowych form graffiti ⁣do zaawansowanych instalacji artystycznych. ​ sięgają lat 80. XX wieku, kiedy to młodzi artyści zaczęli przyozdabiać betonowe ⁤ściany miast swoimi kreatywnymi dziełami. Z‍ czasem sztuka uliczna w Austrii zyskała coraz większe uznanie i stała ​się integralną częścią miejskiego krajobrazu.

Wraz‌ z rozwojem technologii i⁤ coraz większą⁣ świadomością społeczną, artyści uliczni w ⁢Austrii‍ zaczęli​ eksperymentować z różnymi formami wyrazu. Oprócz tradycyjnych graffiti, można ⁢teraz zobaczyć ​wiedeńskie ulice ozdobione przy użyciu instalacji artystycznych, murali​ oraz interaktywnych projektów artystycznych. ⁢Sztuka uliczna w Austrii⁣ stała się nie tylko sposobem wyrażania swoich emocji, ‌ale także formą dialogu z otoczeniem i społeczeństwem. Dzięki‌ temu, ⁤uliczna sztuka jest coraz bardziej uznawana jako ważny nurt w kulturze⁢ współczesnej Austrii.

Rozwój street artu w ‍austriackim krajobrazie kulturowym

Sztuka uliczna w Austrii jest zjawiskiem,⁢ które ⁤w ciągu ostatnich kilkunastu lat‍ przeszło prawdziwą transformację. Od prostych‍ graffiti oraz⁢ tagów na murach, po nowoczesne instalacje, street ‍art zyskał w tym kraju nowe oblicze i uznanie wśród społeczeństwa. Współczesne formy sztuki ulicznej w Austrii ‌różnią się nie tylko‍ techniką i ⁣stylem, ale także przekazem oraz sposobem interakcji z otoczeniem miejskim.

Dzięki ‍twórcom, którzy​ nie ​boją się eksperymentować i poszukiwać nowych form wyrazu,⁢ sztuka uliczna w Austrii stała się ⁣ważnym elementem‍ krajobrazu kulturowego. ⁣Od murali na ‌dużych​ powierzchniach budynków, po subtelne interwencje w przestrzeni publicznej, street⁢ art zachęca do ⁢refleksji nad​ otoczeniem oraz społecznymi problemami. ⁢Dzięki temu powstają dzieła, które nie tylko zdobią miasta, ‍ale także inspirują do myślenia i⁤ dyskusji.

Główne centra sztuki ulicznej​ w Austrii

Jeśli jesteś miłośnikiem sztuki ulicznej, Austrię warto odwiedzić! Kraj ten jest pełen głównych‍ centrów artystycznych, które prezentują ⁢różnorodność tego niezwykłego świata. Od klasycznych graffiti po nowoczesne ⁣instalacje – Austriackie⁢ miasta oferują⁤ wiele ⁤atrakcji dla wszystkich miłośników sztuki‍ na ulicach.

Wybierając‌ się ⁤do tego kraju, nie zapomnij odwiedzić⁣ m.in. takich miejsc jak:

  • Wiedeń: Stolica Austrii jest pełna niesamowitych murali, które przykuwają uwagę nawet najbardziej‍ wymagających‍ widzów.
  • Graz: To miasto słynie ze ⁣swojej‌ artystycznej duszy. Wiele ulic i murów zdobią tu interesujące instalacje, które zadziwiają i inspirują.
  • Linz: Miejsce, gdzie najnowsze​ trendy w sztuce spotykają się⁣ z⁢ tradycją. Tu możesz podziwiać‌ unikalne prace artystów zarówno lokalnych, jak​ i ⁢międzynarodowych.

Najbardziej​ wpływowe austriackie muralistki

Jedną z najbardziej wpływowych⁣ austriackich muralistek jest **Sofia Granath**.⁣ Jej prace cechują się niezwykłą precyzją i detalami, które⁢ przyciągają wzrok widza. Granath‌ specjalizuje ​się w artystycznych instalacjach, które wnoszą nowy​ wymiar⁣ do tradycyjnych murali.

Kolejną artystką,⁤ która od lat inspiruje innych swoją sztuką ‍uliczną, jest **Ella Zieglhuber**. Jej prace są⁣ często‍ pełne symboliki i odwołań ⁣do historii Austrii. Zieglhuber⁢ zdobyła uznanie nie tylko w⁤ kraju,‍ ale również za granicą, ⁢co świadczy o jej⁢ wyjątkowym talencie i‍ kreatywności.

Innowacyjne techniki i ⁤style w sztuce⁤ ulicznej w ⁢Austrii

W dzisiejszych czasach sztuka uliczna w Austrii przybiera różne formy i techniki, które wychodzą⁢ poza tradycyjne graffiti. ​Artyści uliczni​ coraz⁤ częściej⁣ decydują ​się⁤ na innowacyjne podejścia,‍ które zaskakują ⁢i inspirują ‍widzów na całym świecie. ⁤Oto ⁤kilka ‍interesujących stylów⁤ i technik‌ sztuki‌ ulicznej w Austrii:

  • 3D Street Art: Zwiedzający ulice Austrii mogą natknąć​ się na niesamowite dzieła sztuki 3D, które sprawiają wrażenie, jakby wyszły prosto z ‌nawierzchni ulicy.⁤ Te realistyczne iluzje⁤ optyczne potrafią zachwycić i zadziwić przechodniów.
  • Instalacje ‍Artystyczne: Coraz‌ więcej artystów decyduje się na tworzenie instalacji⁤ artystycznych,⁢ które wykraczają poza płaską ⁣powierzchnię murów. Te wielowymiarowe prace sztuki są nie tylko efektowne wizualnie, ale ‌także​ zachęcają do⁣ refleksji‌ i‌ dialogu społecznego.

StylOpis
Stencil ArtTechnika używająca​ szablonów do ​malowania⁤ obrazów na ścianach.
MuralizmTworzenie wielkoformatowych murali na ⁤fasadach budynków.

Graffiti jako⁢ narzędzie społecznej⁤ krytyki

Graffiti⁣ w Austrii stanowi nie tylko formę sztuki ‍ulicznej, ⁤ale również ‌narzędzie społecznej​ krytyki. Artystyczne działania często ⁤wyrażają niezadowolenie ​z ‌aktualnej sytuacji ​społeczno-politycznej, przypominają o ważnych problemach społecznych i⁤ przyciągają uwagę⁣ do kwestii,⁢ które ‍często ​są marginalizowane.

Artystyczna scena w Austrii ‍rozwija się dynamicznie, przechodząc od tradycyjnego graffiti do nowych, innowacyjnych ‌form, takich jak⁤ instalacje ⁤artystyczne.⁢ Dzięki temu sztuka uliczna staje się​ coraz bardziej wszechstronna‍ i ukazuje ⁤szeroką‌ gamę ⁤tematów⁣ społecznych, ⁤kulturowych ⁤i politycznych. W ten sposób artyści nie tylko pozostawiają swoje ⁤ślady w przestrzeni publicznej, ale także⁤ angażują społeczeństwo do ⁢refleksji i dyskusji na temat istotnych⁤ problemów.

Ewolucja instalacji⁤ artystycznych na austriackich ulicach

W Austrii sztuka uliczna przeszła długą drogę od prostych graffiti do imponujących ‌instalacji ‌artystycznych. Coraz ‍więcej artystów decyduje się na tworzenie​ trwałych⁤ dzieł, które wkomponowują się w ​miejski ⁣krajobraz, przyciągając uwagę przechodniów i stając się częścią lokalnej kultury.

Nowoczesne instalacje artystyczne na‌ austriackich ulicach ⁢to nie tylko sposób na ozdobienie przestrzeni ⁢publicznej, ale⁤ również forma wyrazu artystycznego, która inspiruje i zaskakuje. ‌Dzięki nim miasta nabierają nowego, ‍kreatywnego charakteru, ⁤a artyści mają szansę eksperymentować z różnymi technikami i materiałami. To ‌dynamiczna‌ ewolucja sztuki ulicznej, której efekty można podziwiać na każdym kroku.

Znaczenie kolaboracji artystycznych⁣ w street artowej scenie Austrii

Współpraca artystyczna odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu sceny​ street artowej w Austrii, gdzie ‍artystyczne ​kolaboracje przynoszą nowe pomysły i inspiracje. Dzięki wspólnym projektom ​artyści mają możliwość⁤ eksperymentowania z różnymi technikami i stylami, co prowadzi do powstania wyjątkowych dzieł sztuki ulicznej.

Kolaboracje artystyczne ‌w Austrii przyczyniają się do​ budowania więzi społecznych oraz promowania kreatywności wśród‌ młodych talentów. Poprzez wspólne działania artyści tworzą unikatowe murale, graffiti oraz instalacje, które przyciągają uwagę widzów ⁢i stają się integralną częścią⁣ miejskiego krajobrazu. Dzięki tej formie współpracy sztuka uliczna staje się nie tylko‌ formą⁢ wyrazu artystycznego, ale również platformą do wymiany idei i doświadczeń między twórcami.

Sztuka uliczna jako forma⁢ aktywizmu społecznego

Sztuka uliczna w Austrii ‌ma ⁣długą historię sięgającą​ początków lat 80. XX wieku, ‌kiedy to graffiti i street art zaczęły zdobić​ austriackie miasta.⁢ Obecnie, sztuka uliczna⁢ w Austrii ewoluowała, przechodząc od tradycyjnych form‍ graffiti do bardziej nowatorskich instalacji​ artystycznych, które angażują społeczność⁢ lokalną.

Dzięki sztuce ulicznej ‍możliwe jest wyrażenie społecznych ‌problemów i inicjowanie dyskusji⁤ na ⁣temat istotnych kwestii ⁢społecznych. Artyści uliczni ⁣w​ Austrii często ⁤wykorzystują swoje prace do promowania współpracy społecznej, równości czy⁤ ochrony środowiska. Poprzez ⁤interakcję z​ widzami, twórcy sztuki ulicznej wzbudzają⁢ świadomość⁢ społeczną i inspirują do podejmowania działań‍ na rzecz ​pozytywnych zmian w​ społeczeństwie.

Ekspansja ⁤sztuki ulicznej z‌ Austrii na światową scenę

Sztuka uliczna w Austrii rozwija się⁤ dynamicznie,‌ przechodząc od tradycyjnego graffiti do nowoczesnych instalacji artystycznych. ‌Artyści uliczni z tego kraju zdobywają coraz większą popularność na całym świecie, dzięki⁢ unikatowemu‍ podejściu do sztuki miejskiej.

Co wyróżnia​ austriacką sztukę uliczną na światowej scenie artystycznej:

  • Innowacyjne techniki: Austriaccy artyści stosują nowatorskie techniki i materiały, od ‌tradycyjnych sprayów po instalacje interaktywne.
  • Unikalne inspiracje: Inspirując się historią, kulturą i społeczeństwem ​Austrii, ​twórcy⁤ uliczni kreują dzieła, które ​są zarówno odzwierciedleniem ⁤lokalnej rzeczywistości, ⁤jak i uniwersalnym przekazem dla światowej publiczności.

Wpływ street artu na austriacką kulturę popularną

Sztuka uliczna w Austrii ma bogatą historię i ⁤wpływa na kulturę⁢ popularną kraju od wielu lat. Od początków graffiti po nowoczesne instalacje, sztuka uliczna stale rozwija się i ewoluuje, inspirując artystów i ‌mieszkańców.

Jednym z‌ najbardziej znanych miejsc dla sztuki ulicznej w Austrii jest Wiener ⁢Donaukanal, gdzie można zobaczyć‌ prace zarówno lokalnych jak i międzynarodowych​ artystów. Ta unikalna forma ⁤sztuki przyczynia ⁤się do zmiany krajobrazu miejskiego, dodając kolor i wyrazistość. Sztuka uliczna nie tylko poprawia estetykę‍ miast, ale również staje ⁢się głosem społeczności, wyrażając ich emocje i przekonania w sposób artystyczny i przemyślany.

Kontrowersje wokół⁤ legalności graffiti⁤ i innych ‌form sztuki‌ ulicznej‌ w Austrii

W Austrii‌ sztuka ⁣uliczna, w tym graffiti‍ i ‍różnego rodzaju instalacje, budzi wiele kontrowersji. Dla niektórych jest wyrazem kreatywności i sztuki, dla innych zaś nielegalnym ‌działaniem i formą wandalizmu. Jednakże, coraz⁤ więcej osób zaczyna dostrzegać wartość i znaczenie sztuki ulicznej jako formy wyrazu ⁣artystycznego, która⁢ może odmienić ‌miejskie krajobrazy i przekazywać⁣ ważne społeczne przesłania.

Decyzja o legalności czy nielegalności ​graffiti i⁣ innych⁢ form sztuki ulicznej ⁤w Austrii nie jest jednoznaczna. Istnieją miejsca, gdzie artystom wolno tworzyć murale i instalacje, a⁢ nawet są ⁣do tego ⁢zachęcani jako forma poprawy ​estetyki przestrzeni publicznej. Z ‍drugiej jednak strony, niektóre z organizacji rządowych i mieszkańców uważają sztukę uliczną za formę niszczenia mienia publicznego. Dyskusje na ten temat nadal trwają, a może w‍ przyszłości uda się znaleźć ⁤zadowalający kompromis między obiema ⁤stronami debaty.

Feministyczna ⁣rewolucja wśród austriackich ⁢artystek street​ artowych

Jedną z najbardziej inspirujących tendencji wśród artystek street artowych ‌w Austrii jest feministyczna rewolucja, która zdobywa‌ coraz⁢ większą ⁣popularność. Kobiety coraz śmielej wyrażają swoje ‍poglądy poprzez sztukę uliczną, przełamując stereotypy i angażując‍ społeczeństwo w krytyczną ‍refleksję. Ta ‍nowa fala sztuki⁣ ulicznej nie tylko dekoruje‌ budynki i przekształca przestrzeń publiczną, ale ma również‍ mocną ⁤polityczną wymowę, promując równość‌ płci i walkę ⁣z przemocą wobec kobiet.

Od tradycyjnego graffiti po nowoczesne instalacje, austriackie‍ artystki street artowe łączą⁤ różnorodne techniki⁤ i style, tworząc unikatowe dzieła sztuki ulicznej. Ich prace są odważne, kreatywne i często przekraczają granice tradycyjnego ‍malarstwa. ‍Dzięki temu sztuka uliczna w⁢ Austrii ⁣staje się coraz bardziej różnorodna i ekscytująca, ‌przyciągając uwagę zarówno lokalnej społeczności, jak i międzynarodowej publiczności.

Najważniejsze wydarzenia i festiwale sztuki ulicznej w Austrii

Pisząc ​o sztuce ulicznej w Austrii nie ​sposób ‌pominąć najważniejszych wydarzeń i festiwali, które od‌ lat przyciągają artystów ‍i miłośników sztuki z ​całego świata. Jednym z najbardziej ‍prestiżowych wydarzeń jest Vienna Street Art Festival, organizowany co roku w ⁤stolicy kraju. Podczas ‌tego festiwalu ulice stają się wielkimi płótnami dla⁤ artystów, którzy tworzą spektakularne graffiti‌ i murale, ⁢nadając ⁤miastu nowy,‍ artystyczny ‍wymiar.

Kolejnym niezwykłym wydarzeniem jest Linz Mural ⁢Harbor Festival, który odbywa się przy​ malowniczym porcie⁣ w Linzu. ⁣To wyjątkowe⁤ połączenie‌ sztuki ​i lokalnej społeczności, gdzie ‍artyści tworzą wielkoformatowe instalacje, które przyciągają ⁤uwagę i stają się integralną częścią krajobrazu. ⁣To doskonała okazja do zanurzenia się w świat sztuki ‌ulicznej‌ i ⁢poznania tajemnic artystycznej ⁢twórczości na żywo.

Edukacja artystyczna⁣ w dziedzinie⁤ sztuki ulicznej​ w Austrii

Sztuka‌ uliczna w Austrii⁣ odgrywa⁤ coraz większą rolę w kraju, przyciągając zarówno​ miejscowych artystów,‌ jak i międzynarodowych talentów. Edukacja artystyczna w dziedzinie sztuki ulicznej rozwija się dynamicznie, ‌oferując szeroki wachlarz możliwości dla osób zainteresowanych wyrażaniem siebie ‌poprzez graffiti, murale czy ⁤instalacje artystyczne. Programy ‌edukacyjne wspierają kreatywne podejście ⁣do sztuki ulicznej oraz promują jej ‍walory ‍artystyczne i społeczne.

Artist workshops, street art‍ festivals, and community art projects are just a few examples ‍of educational initiatives that nurture the creative ⁤spirit ⁣of aspiring street artists in Austria. Through hands-on‌ experience, mentorship, and collaboration with established street artists,​ participants ‌have the opportunity‍ to develop their skills, experiment with different techniques, ⁢and explore‌ new forms ⁣of artistic expression. The growing interest⁤ in street art⁤ education reflects the evolving landscape of urban art in Austria,⁤ where innovation and ⁤diversity are celebrated as essential⁢ components of the ⁤vibrant ​street art scene.

Konsekwencje prawne⁢ dla​ artystów ​ulicznych w Austrii

Sztuka uliczna,⁤ w tym graffiti⁤ i instalacje artystyczne, ‌cieszą się coraz większym uznaniem w Austrii. Niestety, nie wszystkie działania artystyczne na ulicach są tolerowane i istnieją ​konsekwencje prawne dla artystów ulicznych. Przestrzeganie przepisów dotyczących sztuki ulicznej może zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom i zagwarantować ⁢kontynuowanie pasji artystycznej bez obaw.

Artystom ‍ulicznym zaleca się ⁣zaznajomienie się z austryjackim ‍prawem dotyczącym sztuki publicznej, ⁣w‌ tym​ zezwoleń ‌i ograniczeń bezpieczeństwa. Nielegalne ​działania mogą prowadzić do grzywien, ⁢konfiskaty sprzętu ​artystycznego oraz problemów ‍z prawami autorskimi. Warto pamiętać,⁣ że kreatywność‍ może być wyrażona w zgodzie z prawem, zachowując‍ szacunek ⁢dla otoczenia i przepisów obowiązujących ⁢w Austrii.

Seeking out Austro-Hungarian flavors from‍ 16th century in street⁣ art

W poszukiwaniu austriackich i ‌węgierskich smaków z XVI wieku‌ warto ⁢zwrócić ⁢uwagę na sztukę uliczną, która odzwierciedla bogatą historię kulturową tych regionów. ‍Graffiti ⁤i instalacje artystyczne stają się nośnikiem nie ⁤tylko‍ współczesnych trendów, ale również tradycji i folkloru.

Przechadzając się ulicami austriackich miast, ‌można natknąć się ⁣na⁤ niezwykłe muralie, które nawiązują⁣ do sztuki i designu z epoki Habsburgów. Inspirujące są również prace artystów, którzy reinterpretują motywy ‌z XVI wieku w nowoczesny sposób, tworząc unikatowe dzieła sztuki ulicznej. ⁣Szukanie tych⁢ subtelnych‍ odniesień do przeszłości może być ⁢fascynującą‌ podróżą w głąb‌ historii Austro-Węgier.

Unikalne inspiracje i motywy w sztuce ulicznej ⁣Austrii

W sztuce ulicznej Austrii można dostrzec niezwykłe inspiracje i motywy, które nadają unikalny charakter​ każdemu dziełu. Od klasycznego graffiti po nowoczesne instalacje,‌ uliczna sztuka w Austrii prezentuje ‍szeroki zakres wyrazistych‍ technik​ i tematów.‌ Artyści uliczni ⁢zaskakują​ swoją kreatywnością i oryginalnością,‍ tworząc niepowtarzalne kompozycje,‌ które ‍przyciągają uwagę przechodniów i miłośników sztuki.

Wędrując po austriackich ulicach, można natknąć ⁢się na monumentalne⁤ murale, subtelne graffiti oraz ​interaktywne instalacje, ⁢które wzbudzają emocje⁢ i zachęcają do refleksji. Motywy ⁤przyrody, kultury oraz historii często stanowią inspirację dla artystów, ​którzy pragną ‍przekazać ‍swoje przesłanie poprzez sztukę uliczną. Każde‍ dzieło odznacza się indywidualnym stylem i pomysłowością, tworząc niepowtarzalny ​krajobraz miejskich przestrzeni w Austrii.

Sztuka uliczna jako narzędzie ‌ochrony dziedzictwa kulturowego w⁢ Austrii

Sztuka uliczna w Austrii jest nie tylko formą ekspresji artystycznej, ale również narzędziem ochrony​ dziedzictwa kulturowego. Od tradycyjnych graffiti​ po nowoczesne instalacje, uliczni‌ artyści wykorzystują różnorodne ​techniki⁣ i style, aby podkreślić ‌unikalną historię i dziedzictwo​ kulturalne ⁣tego kraju.

Dzięki⁢ sztuce‍ ulicznej, austriaccy artyści‌ przekazują swoje spojrzenie na współczesne społeczeństwo, jednocześnie ‌integrując się z lokalną społecznością. Ta forma sztuki nie tylko ozdabia betonowe ściany miast, ale również sprawia, że ​mieszkańcy i turyści zwracają większą ‌uwagę na‍ bogate dziedzictwo kulturowe Austrii. Sztuka uliczna staje się‍ zatem nie ⁣tylko ​elementem krajobrazu ⁢miejskiego, ale‌ także ⁤ważnym ⁢narzędziem promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego‌ tego kraju.

Jakie są przyszłościowe trendy ⁤w sztuce ulicznej ​Austrii

Wśród przyszłościowych trendów w sztuce ulicznej Austrii⁤ warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie​ instalacji artystycznych. Coraz⁣ więcej artystów zajmuje się tworzeniem monumentalnych dzieł, które wchodzą w‍ interakcję ‍z przestrzenią miejską i ⁣zapraszają do refleksji.⁢ Instalacje ‍artystyczne stanowią innowacyjne podejście do sztuki ulicznej, które przyciąga⁤ uwagę ⁢i zachęca do dialogu z odbiorcą.

Kolejnym interesującym trendem jest rosnąca popularność street artu 3D, który zdobywa coraz większe uznanie w świecie sztuki ulicznej. Dzięki wykorzystaniu⁢ nowoczesnych ​technik⁢ i ⁢materiałów, artyści tworzą wrażeniowe iluzje przestrzenne, które zachwycają i ‍zaskakują widzów. Street art 3D⁤ to fascynujące połączenie sztuki ⁣tradycyjnej z nowoczesnymi trendami, które wprowadza do austriackiej​ sceny ulicznej ​nową‌ jakość i wyrazistość.

Sztuka uliczna w Austrii przenika przez różne‍ formy⁣ wyrazu artystycznego, od klasycznego graffiti po nowoczesne‌ instalacje. To fascynujące spojrzenie na kreatywność ludzi, którzy wykorzystują ulice jako⁤ płótno do swoich wyjątkowych⁢ dzieł. Niezależnie⁢ od formy, sztuka uliczna w Austrii ‍przyciąga uwagę i inspiruje do refleksji​ nad otaczającym nas światem.⁤ Zachęcamy do odkrywania i⁤ doceniania tej ‌unikalnej formy ⁤sztuki na⁤ ulicach austriackich miast.