Złotousty Shaq

0
1035
5/5 - (1 vote)

Jak od wielu sezonów wiadomo jednym z najczęściej cytowanych koszykarzy NBA jest Shaquille O’Neal.

A dlaczego?

Poniżej kilka powodów (czytaj: przykładów jego radosnej twórczości)

“David Stern should get with the mothers of the NBA and let the moms decide what the dress code should be. I asked my mother if I could wear a chain, and she told me yeah. So I do stuff that my parents allow me to do.”

Davis Stern powinien spotkać się z matkami graczy NBA żeby wspólnie z nimi zdjecydować o strojach zawodników. Ja sam spytałem swoją matkę, czy powinienem nosić łańcuch – odpowiedziała, że tak. Tak więc robię to na co pozwalają mi rodzice”

– Shaq o wprowadzeniu w NBA “dress code”.

“I don’t believe that I personally have been changed by the money. The bad thing is people assume you’ve changed because now you have money.”

Osobiście nie wierzę żeby pieniądze mnie zmieniły. Najgorszą rzeczą jest to że ludzie zakładają że skoro teraz masz pieniądze to na pewno się zmieniłeś.

– Shaq o pieniądzach

“Me shooting 40% at the foul line is just God’s way to say nobody’s perfect.”

Ja rzucający wolne z 40% skutecznością to tylko sposób Boga na pokazanie że nikt nie jest idealny

– Shaq o swojej pięcie Achillesowej

“I’m very excited about my new agreement with the Heat. This contract allows me to address all of my family’s long-term financial goals while allowing the Heat the ability to acquire those players that we need to win a championship”

Jestem bardzo zadowolony z mojej nowej umowy z Heat. Kontrakt ten pozwala mi spełnić wszystkie długoterminowe cele finansowe mojej rodziny jednocześnie pozwalając Heat pozyskać zawodników, których potrzebujemy do mistrzostwa.

– Shaq o swoim kontrakcie z Heat

“I’m like the pythagorean theorem. Not too many people know the answer to my game.”

Jestem jak twierdzenie Pitagorasa. Niewielu zna sposób na moją grę.

– Shaq o sobie

“I wouldn’t. I would just go home. I’d fake an injury or something.”

Nie byłbym w stanie. Po prostu poszedłbym do domu. Udałbym kontuzję albo coś takiego

– Shaq spytany o to czy byłby w stanie bronić przeciwko sobie samemu

“REPORTER: Let’s just say that a snake bit your mom right here, right in the chest area. Would you be willing to suck the venom out to win the title?
SHAQ: No, but I would with your wife.”

Reporter: Powiedzmy, że wąż ukąsił Twoją matkę, gdzieś tutaj, w okolicach klatki piersiowej. Czy byłbyś w stanie wyssać truciznę jeśli miałoby Ci to zapewnić mistrzostwo. / Shaq: Nie, ale Twojej żonie chętnie

– Cięta riposta Shaqa

“That’s sort of a trick question, and I don’t have a trick answer. Next question, please.”

To podchwytliwe pytanie, a że nie mam podchwytliwej odpowiedzi poproszę o następne pytanie.

– Shaq spytany o ‘agresywny’ styl Kobe Bryanta

“I’m like toilet paper, Pampers and toothpaste. I’m definitely proven to be effective.”

Jestem jak papier toaletowy, jak pampersy, jak pasta do zębów. Udowodniono że jestem skuteczny.

– Shaq o sobie

“It’s hard being the NBA’s sex symbol, but somebody has to do it.”

Ciężko jest być symbolem seksu w NBA, ale ktoś musi to robić.

– Shaq znów o sobie

“I don’t believe in pressure. Pressure is when you don’t know where your next meal is coming from.”

Nie wierzę w presję. Presja jest wtedy kiedy nie wiesz kiedy zjesz następny posiłek.

– Shaq o presji

“You know what Vince Carter did. I came up with a line about him: ‘Half-man, half-amazing.’”

Wiesz co zrobił Vince Carter. Wymyśliłem o nim nawet coś takiego: ‘Pół-człowiek, pół-niesamowity”

– Shaq o Vince Carterze

“The difference between sex and love? I would say sex is an art form. Love is the caring for the person that you’re performing the art with.”

Jaka jest różnica między seksem a miłością? Powiedziałbym że seks to forma sztuki. Miłość to dbanie o osobę z którą tą sztukę uprawiasz

– Shaq o miłości i seksie

“They say old people always come to Arizona, you know, to get recharged.”

Mówi się, że starzy ludzie zawsze przyjeżdzają do Arizony, żeby się naładować.

– Shaq po przejściu z Miami Heat do Phoenix Suns

Źródło: https://excelraport.pl/index.php/2024/02/28/seo-klucz-do-sukcesu-w-cyfrowym-swiecie/