Brodnica

0
1438
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rate this post

Miasto powiatowe (ok. 27 500 mieszk.) nad Drwęcą, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Przeważa przemysł spożywczy, drzewny i środków transportu. Ośrodek turystyczny. Węzeł kolejowy.

Historia Brodnicy:
Od 1303 r. Brodnica była w rękach Krzyżaków, prawa miejskie od 1324 r., od 1466 r. w granicach Polski, siedziba starostów; od 1772 w zaborze pruskim (niemiecka nazwa Strassburg), wróciła do Polski w 1920 r.

Ciekawe miejsca:

Kościół paraf. św. Katarzyny

Miasto zachowało do dziś średniowieczny układ urbanistyczny z trójkątnym rynkiem. Zachowały się też duże fragmenty murów miejskich z Bramą Mazurską i Bramą Chełmińską. W tej ostatniej i sąsiednich kamieniczkach mieści się muzeum regionalne ze zbiorami archeologicznymi, historycznymi, etnograficznymi i przyrodniczymi.
Najcenniejszym zabytkiem sakralnym miasta jest kościół paraf. św. Katarzyny. Jest to gotycka ceglana budowla z XIV w. o trzech nawach jednakowej wysokości. Wewnątrz sklepienia gwiaździste, a w nawach bocznych krzyżowo-żebrowe. Bogata dekoracja rzeźbiarska z XIV w. i fragmenty malowideł ściennych z tego samego okresu. Wyposażenie wnętrza głównie barokowe. Z d. zamku krzyżackiego ocalała tylko wieża i zarys murów. Wieża (54 m wys.) jest doskonałym punktem widokowym na miasto i okolicę.

Pozostałości zamku

Na przedzamczu stoi pałac Anny Wazówny (siostry Zygmunta III Wazy, która była starostą brodnickim). Wzniesiony przed 1564 r., rozbudowany w XVII w. został spalony w 1945 r. i w 1969 r. odbudowany.
Brodnica jest punktem wyjściowym na malownicze Pojezierze Brodnickie. W okolicy piękne jeziora rynnowe, licznie odwiedzane przez turystów, takie jak Bachotek, Zbiczno Partęczyny Wielkie. Na Pojezierzu Brodnickim w sierpniu odbywają się Międzynarodowe Spływy Kajakowe.