Kowal

0
1618
Rate this post

Podstawowe informacje

Miasto (ok. 3 300 mieszk.) na Pojezierzu Kujawskim 15 km na pd. Od Włocławka. Wczesnośredniowieczny gród warowny. Ośrodek kujawskiej ceramiki ludowej.

Historia:
Nadanie (lub potwierdzenie) praw miejskich w 1519 r. Miejsce urodzenia w 1310 r. króla Kazimierza Wielkiego, wydarzenie to upamiętnia tablica w miejscowym kościele parafialnym. W 1793 r. pod zaborem pruskim, w l. 1807-15 w Księstwie Warszawskim. Na pocz. XIX w. jedno z większych miast kujawskich.

Ciekawe miejsca:
Miasteczko ma typową zabudowę z XIX i XX w. Na zach. od rynku późnorenesansowy kościół św. Urszuli z 1604-08 r. W kościele popiersie Kazimierza Wielkiego ufundowane przez mieszkańców miasta w 600 rocznicę urodzin króla.