Gromadzenie majątku zakładowego

Kilka form prawnych wymusza na właścicielach zgromadzenie kapitału zakładowego we wskazanych w odpowiednich regulacjach prawnych wymiarach. Kodeks spółek handlowych wymienia rodzaje spółek, które mają obowiązek przed rozpoczęciem pełnoprawnej działalności zgromadzenie kapitału w odpowiedniej wysokości. Jedyną spółką osobową, na której ciąży obowiązek tego rodzaju jest spółka komandytowo-akcyjna. Ustawodawca ustalił, że do założenia takiej formy organizacyjno-prawnej potrzebne będzie pięćdziesiąt tysięcy złotych. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe to zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna muszą zebrać kapitał zakładowy, ta pierwsza pięć tysięcy, druga sto tysięcy złotych. Jeszcze w spółdzielni europejskiej potrzebne jest gromadzenie kapitału zakładowego, w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Najwyższy kapitał zakładowy potrzebny jest do założenia spółki europejskiej, bo aż sto dwadzieścia tysięcy euro. Kapitał zakładowy wnoszą wspólnicy, jest nazywany kapitałem pierwotnym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes