Komornik sądowy Jacek Bogiel forum

0
936
Rate this post

Gromadzenie majątku zakładowego

Kilka form prawnych wymusza na właścicielach zgromadzenie kapitału zakładowego we wskazanych w odpowiednich regulacjach prawnych wymiarach. Kodeks spółek handlowych wymienia rodzaje spółek, które mają obowiązek przed rozpoczęciem pełnoprawnej działalności zgromadzenie kapitału w odpowiedniej wysokości. Jedyną spółką osobową, na której ciąży obowiązek tego rodzaju jest spółka komandytowo-akcyjna. Ustawodawca ustalił, że do założenia takiej formy organizacyjno-prawnej potrzebne będzie pięćdziesiąt tysięcy złotych. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe to zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna muszą zebrać kapitał zakładowy, ta pierwsza pięć tysięcy, druga sto tysięcy złotych. Jeszcze w spółdzielni europejskiej potrzebne jest gromadzenie kapitału zakładowego, w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Najwyższy kapitał zakładowy potrzebny jest do założenia spółki europejskiej, bo aż sto dwadzieścia tysięcy euro. Kapitał zakładowy wnoszą wspólnicy, jest nazywany kapitałem pierwotnym.