Ostra Brama

0
2053
5/5 - (1 vote)

Ostra Brama to jedyna pozostałość po fortyfikacjach miejskich w Wilnie. Po jej wewnętrznej stronie znajduje się Kaplica Ostrobramska, ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który jest celem pielgrzymek z Polski i Litwy.

Historia i architektura Ostrej Bramy

Bramę wybudowano w stylu późnogotyckim w latach 1503-1514. Jej nazwa pochodzi od nazwy części przedmieścia – Ostrego Końca. Budowlę zbudowano na planie kwadratu, o gruboś ci murów dochodzącej do 2 metrów. Wnętrze bramy podzielone jest na dwie kondygnacje. Górna kondygnacja jest zwieńczona ozdobną attyką, z fryzem pokrytym płaskorzeźbami. Po zewnętrznej stronie Bramy widoczny jest medalion z wizerunkiem jeźdźca Pogoni litewskiej, podtrzymywany przez płaskorzeźby dwóch gryfów.

Kaplica Ostrobramska

Początkowo, zgodnie z wileńskim obyczajem, obraz Matki Boskiej umieszczono we wnęce na północnej ścianie Bramy. Później, pod koniec XVII wieku, staraniem ojca Karola od Ducha Świętego, do bramy dobudowano drewnianą kaplicę ze schodami, w której mogli gromadzić się wierni. Gdy kaplica spłonęła w 1711, odbudowano ją już jako murowaną. W latach 1789-1893 do kaplicy dobudowano galerię w stylu klasycystycznym, która mogła pomieścić większą liczbę modlących się. Gdy w 1799 roku władze carskie nakazały zburzenie murów miejskich, Ostrą Bramę wraz z kaplicą udało się ocalić. Fasada kaplicy ma taką samą szerokość, jak Ostra Brama. Zwieńczona jest trójkątnym tympanonem z symbolem Oka Opatrzności. Przez największe z trzech okien widoczny jest obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na fasadzie znajduje się również napis, którego historia jest dość ciekawa. Początkowo tekst „Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się” wykonany był w języku polskim. W 1864 roku z obawy przed reakcjami carskich władz zmieniono napis na wersję łacińską. Pod odzyskaniu Wilna przez Polskę w 1932 roku zapadła decyzja o przywróceniu pierwotnej wersji napisu, po czym po II wojnie światowej ponownie zmieniono tekst na łaciński.

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej

Obraz został namalowany prawdopodobnie w Wilnie w latach 1620-30. Nie jest pewne, kto był jego autorem. Został wykonany na deskach dębowych. Podwójna korona i złota sukienka zostały dodane do obrazu później, na przełomie XVII i XVIII wieku. Charakterystyczny dla obrazu srebrny półksiężyc z napisem wotywnym dodano w 1849 roku. Ściany kaplicy pokryte są licznymi wotami w formie medalików, serc, krzyży i innych ozdób z metalu. Wśród nich znajdują się między innymi wota marszałka Józefa Piłsudskiego oraz papieża Jana Pawła II. Obraz jest uznawany przez wiernych za cudotwórczy. W 1927 roku został udekorowany koronami papieskimi.

Źródło: https://expressoptyk.com.pl/laserowa-korekcja-wzroku-kiedy-warto-sie-jej-poddac