Będąc w Wilnie warto poświęcić kilka godzin na wycieczkę do położonych niedaleko Trok. Znajduje się tam malowniczo położony zamek gotycki, jedyny zamek obronny na wyspie w Europie Wschodniej.

Historia zamku w Trokach

Budowę zamku rozpoczął w XIV wieku książę Kiejstut, a zakończył jego syn, książę Witold. Zamek był wielokrotnie atakowany przez Krzyżaków, ale pomimo wielu wyrządzonych zniszczeń nie udało im się go zdobyć. Po śmierci Kiejstuta był również areną walki pomiędzy braćmi stryjecznymi, Witoldem i Jagiełłą, późniejszym królem Polski. Najstarsza część zamku została zbudowana w większości z kamieni polnych. Okres świetności zamku przypada na XV wiek, kiedy znacznie go powiększono. Dobudowano między innymi dwa skrzydła i 35-metrowy donżon, który oprócz pełnienia funkcji obronnych służył także jako kaplica i pomieszczenia mieszkalne. Wówczas powstał również pałac książęcy z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym drewnianymi galeriami, a skrzydło południowe zostało zaadaptowane na Halę Książęcą. W tym czasie zamek był uważany za potężną, niezdobytą twierdzę. Był także siedzibą książąt i królów.
Jego znaczenie militarne zaczęło maleć po bitwie pod Grunwaldem. Władcy zaczęli traktować zamek jako rezydencję. Za czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta został przebudowany w stylu renesansowym. Został zrujnowany w czasie wojen z Rosją i na długi czas zaniechano jego odbudowy. Pierwsze pomysły zrekonstruowania zamku pojawiły się w XIX wieku, ale właściwe prace konserwatorskie rozpoczęły się w roku 1929. Odbudowę zamku zakończono już po II wojnie światowej. Podczas odbudowy nawiązywano do domniemanego wyglądu gotyckiego zamku z XV wieku.

Zamek dziś

Na zamek można dotrzeć tylko jedną drogą – malowniczym drewnianm mostem przerzuconym przez jezioro. We wnętrzach zamku urządzono muzeum poświęcone historii zamku oraz księciu Witoldowi. Większość sal zaaranżowano tak, by jak najwierniej oddawały klimat średniowiecznego zamku. Wśród eksponatów można zobaczyć między innymi zbroje rycerskie, a także porcelanę, meble, trofea myśliwskie. Będąc w Trokach, nietrudno trafić na jeden festynów historycznych lub rekonstrukcji często odbywających się na dziedzińcu zamku. W sezonie letnim odbywają się tam koncerty muzyki dawnej oraz występy muzyków Litewskiej Opery Narodowej i Baletu.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes