odszkodowanie-za-blad-lekarski-3Jest kwestią niezwykle dramatyczną doznanie uszczerbku na zdrowiu na skutek postawienia przez lekarza nieprawidłowej diagnozy. W pierwszej chwili pacjent skupiony jest na cierpieniu, którego musi doświadczać, kiedy miał nadzieję zostać wyleczonym. Jednak, kiedy po czasie emocje opadną, wtedy uświadamia on sobie, iż może domagać się odszkodowania za poniesione straty na zdrowiu, a także w życiu codziennym i zawodowym, które są efektem właśnie błędnej diagnozy. Odszkodowanie za błąd lekarski przyznaje sąd, jednak nie każdy przypadek, mimo że z pozoru tak może wyglądać, kwalifikuje się do otrzymania takiego odszkodowaniu. Jeśli powołany biegły lekarz stwierdzi, iż lekarz prowadzący dołożył wszelkich starań, by wyleczyć pacjenta lub był ograniczony stanem wiedzy medycznej, poszkodowany pacjent nie otrzyma odszkodowania. Spowodowane jest to czynnikiem niezależnym w tym przypadku od lekarza prowadzącego, dlatego też nie może on wprost brać odpowiedzialności za pogorszenie się stany zdrowia pacjenta.