Podróżując, zawsze mamy jakiś swój cel. Czasem jest on bardzo sprecyzowany. Innym razem bardzo ogólny. Zawsze jednak wyruszając w podróż, wiemy po co, w ogóle się w nią wybraliśmy. I to właśnie te cele pozwalają nam dzielić turystykę na różne formy. A jedną z nich jest turystyka religijna.

Jaki w niej jest cel podróży? Jak pod jego względem turystyka religijna się prezentuje? Przede wszystkim nie jest ona pojęciem jednorodnym, a turyści mają różne cele swoich podróży. Dla jednych celem jest odwiedzenie konkretnego miejsca, jak kościół, czy sanktuarium, gdzie realizowany jest kult religijny. Dla innych celem staje się odwiedzenie danego regionu, który ściśle wiązał się z daną świętą postacią. Jeszcze inni podróżują do grobów świętych, na spotkania z przywódcami czy religijnymi autorytetami, czy do miejsce, gdzie właśnie odbywa się ważne wydarzenie religijne.

Co łączy tych wszystkich turystów? Właśnie to, że wybierają oni miejsca o znaczeniu religijnym, a nie tylko kulturowym i historycznym.