finanse (17)Bezrobocie ma negatywny wpływ na gospodarkę całego państwa. Ekonomia określa kilka rodzajów bezrobocia.

Pierwszy rodzajem bezrobocia jest bezrobocie frykcyjne. Nie ma ono większego wpływu na gospodarkę państwa. Dotyczy osób, które zostają tylko chwilowo bez pracy. Bezrobocie to wiąże się ze zmianą zawodu, lub chwilowym poszukiwaniem pracy.
Kolejnym przykładem jest bezrobocie strukturalne, które związane jest z niedopasowaniem kwalifikacji społeczeństwa do zapotrzebowania na rynku pracy. W takiej sytuacji, społeczeństwo musi się przekwalifikować aby znaleźć pracę.
Innym rodzajem bezrobocia jest bezrobocie technologiczne. Wiąże się ono z rozwojem nowym rozwiązań technologicznych, które są w stanie zastąpić pracę ludzkich rąk. Często firmy zastępują czynnik ludzki maszynami, ponieważ są one o wiele bardziej wydajne. Jest to coraz bardziej powszechne w dzisiejszym świecie i wpływa bardzo niekorzystnie na funkcjonowanie państwa, jednak znacznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa i ogranicza jego koszty.